Kozmetologija je počela da se aktivno razvija u poslednjoj deceniji. Među značajna postignuća odvojeno