Infekcije kože mogu imati različite kliničke efekte manifestacije. Ektimija je pogena infekcija (infekcija uzrokovana
Impetigo – zarazna bolest koja se aktivira stafilokokna ili streptokokna infekcija. Bolest izražava se